top of page

Vi utför markarbeten i Örebro

Hos oss utför vi olika former av markarbeten i Örebro. Oavsett om du står inför uppgiften att förbereda en tomt för byggnation, anlägga en pool, eller behöver dräneringslösningar, är vår yrkesvana och långa erfarenhet din garanti för ett lyckat resultat.

Olika former av markarbeten

Markarbete innefattar en rad olika uppgifter som varierar beroende på markens beskaffenhet och vad som planeras att byggas på platsen efter arbetets slutförande. Exempel på sådana arbeten inkluderar schaktning för att förbereda marken, dränering för att hantera vattenflöden, samt grävning för installation av avloppssystem och vattenledningar. Arbeten för anslutning av el och hantering av dagvatten är också vanliga inslag. För att stabilisera underlaget inför byggnationen används ofta återfyllnad med material som grus.

Varför är markarbete viktigt?

Innan vi påbörjar grävningen så behöver vi besikta marken där markarbetet skall utföras. Detta gör att vi får en god förståelse hur vi ska förhålla oss till arbetet samt hur förutsättningarna ser ut med åtkomst för grävmaskiner och lastbilar. Beroende på hur omfattande arbetet är så måste vi också förbereda vilka maskiner vi ska använda.

Planering och utförande

Granskning innan grävning

Varje markarbete i eller runt Örebro börjar med en noggrann undersökning av marken. Vi analyserar förutsättningarna för att kunna planera arbetet så effektivt som möjligt. Det innebär att vi ser över tillgång till nödvändig utrustning som grävmaskiner och lastbilar, vilket är avgörande för arbetets smidighet och kostnadseffektivitet.

Unika lösningar för varje projekt

Vi strävar efter att hålla konkurrenskraftiga priser som speglar marknadens förväntningar och de faktiska kostnaderna för projektet. Att ge en exakt kostnadsuppskattning från början är utmanande då oväntade faktorer som berg och sten kan påverka arbetet. Därför erbjuder vi alltid en kostnadsfri offert efter att ha bedömt marken och dina specifika behov.

Prissättning av markarbeten i Örebro

Vi hjälper dig gärna med ditt markarbete och vi ser till att det blir gjort på rätt sätt. Vi jobbar alltid effektivt för att pressa ner kostnaderna så att totalkostnaden ligger på en bra nivå. Det är viktigt att våra kunder känner sig nöjda med resultatet och priset hos oss!

ROT-avdrag vid markarbeten

När du väljer oss för ditt markarbete i Örebro kan du dra nytta av ROT-avdraget, vilket ger dig möjlighet att minska kostnaden för arbetskraft med 30%.

 

För mer information, besök Skatteverkets hemsida eller kontakta oss direkt.

Marksten

Marksten

Välkommen att anlita oss när ni önskar er en snygg stenläggning i Örebro. Vi erbjuder stenläggning och asfaltering, med förberedande markarbete. Vi arbetar även med gatsten och granit.


Stenläggning runt hus

Vi hjälper er att göra er tomt, trädgård, parkering och uppfart snyggare. Vi samarbetar med välkända leverantörer såsom Benders, St:Eriks med flera.

Dränering

Dränering

Att hålla husgrund och källare fria från fukt är en av de grundläggande komponenterna i en väl fungerande fastighet. Dränering är ett måste för alla husgrunder, men hur den utförs varierar med markförhållanden och typ av husgrund.


Håll husgrund & källare fri från fukt

En torr och välisolerad grund kan tex skapa förutsättningar att omvandla en källare till boyta, men framförallt ger det ett mer välmående hus.

Grävmaskin

Schakt & avlopp

Vi är ett enkelt alternativ vid val av markpartner. Vi är behjälpliga med diverse markarbeten som schaktning för avlopp, pool, förberedelse inför garageplatta, parkeringsplats mm eller husgrund.

 

Kostnadsfri rådgivning vid schaktning

av garageplatta, parkeringsplats mm eller husgrund. Ring eller maila oss så kommer vi på ett kostnadsfritt besök där vi tillsammans tittar över vad ni önskar hjälp med.

REFERENSER PÅ MARKARBETEN
bottom of page