top of page

DRÄNERING

Skyddar ditt hus från fukt

Gr%C3%83%C2%A4vmaskin_2_edited.jpg

Varför behöver man dränera en fastighet?

Fuktisolering under marknivå är avgörande för att förhindra inträngning av vatten och fukt i byggnadens grund, bottenplatta och källare. Dessa fuktiga förhållanden kan uppstå genom nederbörd, snösmältning och dagvatten. Infiltration av fukt i grund eller källare kan resultera i fuktskador och utveckling av mögel, vilket kan påverka boendes hälsa. Dessutom kan fuktintrång i väggar och golv leda till kostsamma reparationer.


Dränering är även nödvändig vid inredning av källare, särskilt när isolering av väggarna krävs, vilket bör utföras utvändigt. Det är därför lämpligt att samtidigt installera eller förnya fuktskyddet under marken.

Kontakta oss för mer information och konsultation.

 

För mer information om våra dräneringstjänster är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfria hembesök där vi genomför en grundlig kontroll och fuktmätning utan några förpliktelser från din sida. Vi är här för att hjälpa dig med din dräneringsbehov.

En välmående fastighet

Att hålla husgrund och källare fri från fukt är en av de grundläggande komponenterna i en väl fungerande fastighet. 

En torr och välisolerad grund kan tex skapa förutsättningar att omvandla en källare till boyta, men framförallt ger det ett mer välmående hus.


 

dranering-1000x675.jpg
SGC_Installator-ny.png

SÄKER GRUND CERTIFIKAT

Vi på Nätterlund Entreprenad AB har omfattande erfarenhet av markarbeten och är stolta över att vara certifierade "Säker Grund Certifierade" av Fuktspärrteknik AB.

 

Vi uppfyller alla nödvändiga försäkringskrav och erbjuder garantier för vårt arbete.

Tumregler för när en dränering kan vara nödvändig
 

  • När det finns tydliga tecken på fuktskador. Några exempel på det är att det finns synliga fuktgenomslag på källarväggarna, att det luktar unket i källaren, putsen på källarväggarna börjar släppa eller att tapeterna bubblar sig. Fuktskador kan även upptäckas antingen genom saltutfällning på väggarna eller svarta fläckar.

  • Om det är mer än 30 år sedan man senast lade nytt fuktskydd för huset. Dock kan man upptäcka om det kommit in fukt i en källare genom att granska källarväggar.

 

Kom slutligen ihåg att husets klimatskärm är oerhört viktig. Vänta inte med åtgärda detta.

Dessutom ersätter inte försäkringsbolagen utifrån kommande fukt. Huset ska vara tätt – enda undantaget är skyfall och slagregn.

 

Så om du upptäcker eller misstänker problem med fukt, kontakta oss på Nätterlund Entreprenad AB för att boka en kostnadsfri offert.

NÄTTERLUND-METODEN

bottom of page